• Willem Vis neemt afscheid als penningmeester

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 28 oktober is er afscheid genomen van Willem Vis als penningmeester.
  Willem is twee maal 9 jaar bestuurslid geweest en heeft daarnaast heel veel vrijwilligerstaken op zich genomen binnen VV Hulshorst, zoals leider, scheidsrechter, lid van diverse commissies, draait kantinediensten enz. enz.

  Als bestuur waren wij dan ook van mening dat hij zeker het predikaat Erelid VV Hulshorst verdient en daarnaast hebben we ook de vraag bij de KNVB neergelegd om hem te onderscheiden. 
  De ledenvergadering ging uiteraard unaniem akkoord en onder het toeziend oog van zijn familie en alle aanwezigen werd Willem benoemd tot Erelid van VV Hulshorst. Daarna werd hij door de heer Van de Brink van de KNVB toegesproken en kreeg hij de Gouden Speld van de KNVB, die door zijn vrouw Corrie opgespeld mocht worden.

  Willem was zeer verrast en zoals hij zelf zei, hij had het totaal niet verwacht. Maar je hoeft zijn post op facebook maar te lezen en je kan er niet om heen. Een kleine 200 reacties waarin je alleen maar terugleest dik maar dan ook dik verdiend.
  En dat is het ook! Ere wie ere toekomt!

  Willem is een penningmeester die zijn taak als penningmeester zeer serieus nam waardoor we een financieel gezonde vereniging zijn. Wat kon hij trots kon zijn op de resultaten, als er een dag met een mooie omzet was dan glom hij van oor tot oor. Mooi sluitstuk van zijn "carriere" was de verbouwing van de kantine die financieel ook binnen de gestelde begroting bleef, Fenomidabel zoals hij zelf vaak zei.
  We zullen ook zijn eigen wijze van  toelichten op de financiele stukken tijdens de ALV missen, maar ook zijn humor, want die heeft hij!

  Willem is iemand die zich meer dan 100% inzet en héél, héél veel vrije tijd in de vereniging heeft gestopt.
  Hij was ook een bruggenbouwer, tussen leden maar ook als er ergens een tekort was. Was er niet voldoende kantinepersoneel, dan stelde Willem voor om een belrondje onder ouders te doen. Met als resultaat toch weer 9 mensen die zich aanboden.
  Of hij schoot voor andere vrijwilligerstaken ouders aan langs de lijn om eens te polsen of zij niet iets wilden betekenen voor de vereniging.
  Willem is voor velen een graag gezien iemand! 

  Wij als bestuur gaan hem zeker missen, maar tevens zijn wij voor Willem ook blij dat er een opvolger is gevonden zodat hij het wat rustiger aan kan gaan doen. Willem, nogmaals bedankt! Gelukkig blijf je nog actief binnen VV Hulshorst.

  Wij wensen zijn opvolger, Wendela Vierhout, ook heel veel succes in haar nieuwe functie.