• Wij zijn blij met onze vrijwilligers!
    Om deze waardering te laten blijken nodigen wij jou uit voor onze jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 24 maart vanaf 18.30 uur.

    Ben jij regelmatig actief als vrijwilliger geef je dan op via secretaris@vvhulshorst.nl of via een van de bestuursleden.