• Het is al vele jaren een goed gebruik om onze vrijwilligers te bedanken door een vrijwilligersavond te houden.

    Door de verruiming van de maatregelen is het weer mogelijk om deze avond te organiseren.
    Wij nodigen al onze vrijwilligers uit op vrijdagavond 25 maart vanaf 18.30 uur.

    We vragen alleen of je je wil opgeven zodat wij een juiste inschatting kunnen maken voor de catering.
    Je kan dit doen door een mail te sturen naar info@vvhulshorst.nl of geef je op bij een van de bestuursleden.