• Stichting De Eendracht

    Per 1 januari 2020 houdt de stichting de Eendracht op te bestaan. Deze was destijds in het leven geroepen om btw voordeel te behalen voor de vereniging met de aanleg van het kunstgrasveld. Dit gebeurde op aandringen van de gemeente en voor alle verenigingen binnen gemeente nunspeet.  Nu er geen btw voordeel meer is, door veranderingen van de regels, is het verstandig de stichting op te heffen. Het is nu een papieren stichting die geen nut of voordelen meer heeft.  Er is dus besloten om dit per 1 januari 2020 op te heffen en dan krijgen we weer de oude situatie van voor de oprichting terug. De gemeente verhuurt aan de voetbal totdat dat weer overgaat naar sportbedrijf nunspeet. De laatste vergadering van de stichting vond plaats op 10 december jongstleden en hierbij waren de bestuursleden Aalt Boonen (voorzitter), Bram Pap (secretaris), Everhard van Pijkeren (lid), Willem Vis (lid) aanwezig. Bert Jan Vis (penningmeester) was helaas verhinderd.

    Wij danken Aalt Boonen, Everhard van Pijkeren, Willem Vis, Bert-Jan Vis en Bram Pap voor hun inzet voor deze stichting.