• Zoals een ieder wel weet, gaat Gerrit Zoet aan het eind van het seizoen stoppen als eindverantwoordelijke van alle jeugdzaken bij VV Hulshorst. Maar gelukkig hebben we opvolging gevonden.

  Omdat het toch wel heel veel zaken zijn die gedaan moeten worden, hebben we ervoor gekozen om de zaken op te splitsen.

  Wouter Vermeulen - Bestuurslid Jeugdzaken

  Wat zal dit in hoofdlijnen inhouden:

  - Bewaken en verder ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleidsplan binnen VV Hulshorst. Dit zal hij gaan doen samen met Hoofd Technische Zaken jeugd en onze jeugdcoördinatoren.

  - Communicatie vanuit het Hoofdbestuur richting de jeugd en vanuit de jeugd naar het Hoofdbestuur.

  - Administratie bijhouden van het ledenbestand bij de jeugd

  - Samenstellen van de diverse jeugdteams in samenspraak met Hoofd Technische Zaken Jeugd, Coördinatoren en de diverse jeugdtrainers.

   

  Peter Wiessenekker - Hoofd Technische Zaken Jeugd

  Wat zal dit in hoofdlijnen inhouden:

  - In samenspraak met bestuurslid jeugdzaken het aanstellen van de diverse jeugdtrainers/leiders

  - Uitvoering van het Voetbaltechnisch beleidsplan

  - Communicatie met de diverse coördinatoren

  - Ondersteunen en/of Opleiden van de diverse jeugdtrainers

  - Bekijken en indelen van de diverse jeugdspelers + teams in samenspraak met  het bestuurslid jeugdzaken, coördinatoren en jeugdtrainers.

   

  We zijn ongelooflijk blij, dat zij deze zeer belangrijke taken op zich willen nemen. Uiteraard kunnen zij dit niet alleen en hopen op alle steun en medewerking van een ieder binnen onze vereniging.

  Tot slot wensen we hen uiteraard heel veel plezier en succes met hun taak binnen de vereniging.

   

  Met sportgroeten,

   

  Gerrit Zoet

  Hoofd Jeugdzaken VV Hulshorst