• We moeten het even over ongewenst gedrag hebben. We kunnen en willen niet voorbijgaan aan de gevoelens die onstaan zijn na de indringende berichten over The Voice, dit zou ook bij onze leden van onze vereniging gevoelens kunnen oproepen.

  We willen dat de vereniging voor al onze leden en vrijwilligers een veilige en gezonde omgeving is, waar je met plezier en overtuiging onbevangen kunt trainen en voetballen.

  Echter, waar mensen samen werken en sporten kan ongewenst gedrag voorkomen – in vele vormen; ook bij VV Hulshorst. Denk aan agressie, (seksuele) intimidatie, (cyber)pesten en discriminatie.

  Laten we duidelijk zijn: daarvoor hebben we geen pardon. Wij gaan zorgvuldig en integer met elkaar om. 

  Vertrouwenspersoon
  Als je onverhoopt met ongewenst gedrag te maken krijgt blijf er dan niet mee lopen. We moeten elkaar aanspreken op gedrag waar je twijfels bij hebt, los van rollen of hiërarchie. Hoe moeilijk je het misschien ook vindt, ga er alsjeblieft mee naar een persoon die je vertrouwt of naar onze vertrouwenspersonen:  vertrouwenspersoon@vvhulshorst.nl. Jouw bericht komt dan uit bij onze interne vertrouwenspersoon Marlieke.

  Van harte hopen we dat jij en onze hele vereniging blijven van ongewenst gedrag. Om dat te bereiken is het nodig hierop alert te zijn en, áls het zich onverhoopt toch voordoet, daartegen op te staan, onder meer door dit gedrag bespreekbaar te maken. 

  Een gezond en veilig werkklimaat maken we samen!