• Er zullen straks verschillende teams ingevuld zijn. De namen die hierin staan, zullen niet allemaal kloppen. Maar voor de KNVB moeten we nu de namen al zoveel mogelijk invullen. Dus mocht iemand zijn/haar naam bij een team zien staan, dan zal dit niet automatisch betekenen dat hij/zij ook daadwerkelijk in dat team terecht zal komen. Bij een aantal teams moeten de selecties namelijk nog definitief geformeerd gaan worden door de verschillende trainers en aan de spelers/speelsters bekend worden gemaakt.