• Zaterdag 31 juli bereikte ons het bericht van overlijden van Dries van Klompenburg, in de leeftijd van 88 jaar.
  Dries was Erelid van de voetbalvereniging Hulshorst en hij was al lid van onze vereniging vanaf de oprichting op 1 januari 1949 en daardoor tevens het oudste lid van onze vereniging.
  In 2019 is Dries nog gehuldigd voor het feit dat hij 70 jaar lid van de vereniging was, een uniek gebeuren uiteraard.

  Dries werd dus op zijn 16e jaar lid en heeft vele jaren deel uitgemaakt van het eerste team van VV Hulshorst. 

  In 1967 is Dries bestuurslid geworden van onze vereniging, hij is afgetreden op de ledenvergadering van 7 juli 1987. Met dit afscheid als bestuurslid is Dries als Erelid benoemd voor zijn vele diensten voor de vereniging verricht. Tijdens deze 20 jaren is hij ook meerdere jaren voorzitter geweest. Dat was ook in de tijd dat er veel werk is verzet om het huidige sportcomplex aan de Brandweg te realiseren. Dries heeft vele gesprekken gevoerd met de Gemeente Nunspeet in die tijd. Daarnaast heeft Dries natuurlijk allerlei functies en werkzaamheden uitgevoerd, oudgedienden zullen er wel wat over kunnen zeggen.

  Hoewel het dus al weer ruim dertig jaar geleden is dat Dries stopte met zijn vrijwilligerswerk, kwam hij waar mogelijk op het sportpark. Thuiswedstrijden van het 1e sloeg hij vrijwel nooit over en toen dit vanwege zijn gezondheid een tijd niet mogelijk was bleef hij zaterdags de selectie volgen via de radio, facebook en de foto's waren voor hem daarin ook zeer belangrijk gaf hij aan, zo was hij er toch een beetje bij. Ook bezocht hij trouw de ledenvergaderingen en de nieuwjaarsrecepties.

  De club nam een grote plaats bij hem in, VV Hulshorst zat in zijn hart. Dries stelde zich altijd zeer correct op richting bestuursleden en vrijwilligers.

  We wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met het verlies van man, vader en opa.

  Bij ons blijft hij in herinnering als een uiterst positief en sympathiek lid van VV Hulshorst.