• Ons bereikte het bericht dat heel onverwacht op de leeftijd van 72 jaar is overleden: Hans van de Kamp, Lid van Verdienste van de Voetbalvereniging Hulshorst.  

  Oudgedienden onder zullen zich ongetwijfeld Hans herinneren. Wie met Hans te maken heeft gehad in zijn jarenlange functie als leider van Hulshorst 1, of als bestuurslid van VV Hulshorst of in welke vorm dan ook, zal Hans niet gauw vergeten. Hans was zeer aanwezig, en stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Vele discussies heeft hij gevoerd. Niet iedereen zat daar soms op te wachten. 

  Hans is in het verleden met name bekend geworden als spraakmakende leider van Hulshorst 1. Deze functie heeft hij jaren ingevuld. Met vele spelers en trainers heeft hij samengewerkt, en daar was iedereen altijd goed over te spreken. Daarnaast heeft Hans nog een paar jaar in het bestuur gezeten, in de functie van jeugdzaken en accommodatiebeheer. Ook stond Hans aan de basis van het sponsorgebeuren. 

  Met de bouw van het huidige sportpark zat hij in de commissie interieur, en toen het clubhuis gereed was ging Hans onderdeel uitmaken van de kantinecommissie. 

  Hans heeft dus verschillende functies bekleed bij de vereniging. Hans was niet altijd de gemakkelijkste om mee samen te werken. Het was nog wel eens zwart of wit. Ertussenin zat niets.
  De laatste jaren zagen we Hans niet meer op het sportpark, vissen werd zijn nieuwe hobby.  

  Als vereniging zijn we Hans veel dank verschuldigd voor het vele werk wat hij voor de vereniging heeft gedaan. 

  We wensen zijn vrouw Tera en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe de komende tijd.