• Historie VV Hulshorst

  Op 15 augustus werd in de toenmalige lagere school een oprichtingsvergadering te houden. De notulen van deze vergadering zijn bewaard gebleven en waar kunnen we beter mee beginnen dan met een letterlijke weergave van deze vergadering.

  Oprichtingsvergadering v.v.Hulshorst op 15 augustus 1948 in de O.L.school te Hulshorst.

  Onder leiding van de heer Hagenbeek, voorzitter van de buurtvereniging, kwamen op woensdag 15 augustus'48 de jongelui uit Hulshorst bijeen om te komen tot oprichting van een voetbalvereniging. De heer Hagenbeek heette allen welkom en hij sprak de wens uit dat er vanavond spijkers met koppen konden geslagen worden.

  Van alle zijden werden de problemen besproken o.a.contributie en naam e.a.een verheugende mededeling kwam van Hagenbeek, deze had zijn best gedaan om een geschikt terrein te vinden, dit was hem gelukt door de beschikking te krijgen over een terrein bij de boerderij "De Trippenmaker", eigendom van de heer de Raat.

  Toen dan de gelegenheid werd opengesteld om zich op te geven als lid gaven zich er spontaan 38 leden op.

  Er werd een bestuur gekozen dat bestond uit de volgende heren:

  • H. Bonenberg, voorzitter
  • A. Bakker, secretaris
  • E. van de Berg, penningmeester
  • E. Vis, lid
  • A.de Zwaan, lid

  Verder werd besloten om als naam aan te nemen Voetbalvereniging "Hulshorst". Ook werd de contributie vastgesteld op Fl. 15,00 per jaar.

  Niets meer aan de orde zijnde sloot de heer Hagenbeek de vergadering alvorens hij zijn er zijn vreugde over uitte voor het feit dat er nu een voetbalvereniging bestond en hij wenste het gekozen bestuur het allerbeste toe en hoopte dat de nieuwe vereniging een bloeiende vereniging zou mogen worden. Wat dat laatste betreft mag gesteld worden dat die hoop in vervulling is gegaan. Immers als we zien wat er in de afgelopen 60 jaar allemaal is gerealiseerd mag men met recht spreken van een bloeiende vereniging. Bij diegenen die zich op 15 augustus opgaven als lid waren de heren Aart Bakker, hiervoor reeds genoemd als secretaris en de heer Dries van Klompenburg. Beiden zijn nog steeds aan de vereniging verbonden en wel als erelid.

  Hoewel wij niet anders weten dan dat de clubkleuren Rood-Wit zijn, speelde de vereniging de eerste jaren in het Geel-Zwart. Het zwart van de kleding verkleurde echter zodanig dat al spoedig gekozen werd voor de kleuren Rood-Wit. Maar als men toen de beschikking had gehad over de huidige kwaliteit kleding en de moderne wasmiddelen hadden we waarschijnlijk nog steeds in de kleuren Geel-Zwart gespeeld.

  Naast een eerste bestuur was er natuurlijk ook een allereerste elftal dat zich presenteerde. Dit team werd gevormd door de volgende spelers:

  • A.de Zwaan
  • J.Hagenbeek
  • E.van de Brug
  • D.van Klompenburg
  • W.de Weerd
  • G.Holstege
  • H.Bonenberg
  • J.Reekers
  • G.van Olst
  • A.Bakker
  • H.van Olst
  • H.Meyer deze was ook de trainer van deze groep.

  Op 17 Januari 1950 deelt de KNVB mee dat de vereniging is toegelaten tot de afdeling Utrecht van de KNVB met als geregistreerde naam "Hulshorst".

  Aangezien op het moment dat het lidmaatschap werd verleend de competitie in volle gang was, werd een noodcompetitie gespeeld met 2 andere nieuwe clubs -Stroe en Hierden- waarvan Hulshorst prompt kampioen werd. Het in de archieven bewaarde diploma van de KNVB,uitgereikt wegens het behalen van het kampioenschap Reserve 3e klasse H.Z.M.C.,getuigt hiervan. Bij het begin van de noodcompetitie was er slechts èèn gulden in de kas zodat financieel gezien van een moeilijk begin gesproken kon worden. Het organiseren van een gekostumeerde voetbalwedstrijd bracht echter Fl..35,00 op en daarmee was onze vereniging 52 jaar geleden weer even uit de brand.

  Uit het jaarverslag van 1951-1952 blijkt dat op 04 augustus 1951 het veld van de familie de Raat in gebruik werd genomen,na daarvoor aan de Bredeweg gespeeld te hebben. Dit werd als een heugelijk feit beschouwd, ook financieel, want zo meldt de secretaris, aan de Bredeweg had de vereniging slag over slag een nieuwe bal nodig terwijl dat op dat moment op het veld van de Raat nog niet nodig was geweest, hetgeen als een hele vooruitgang werd beschouwd.

  De openingswedstrijden op 04 augustus 1951 waren:

  Team 1   Team2 Uitslag
  Hulshorst - Veluwse Boys 1-1
  Hulshorst - E.S.C. 2-2
  V.V.O.G. - E.S.C. 1-1

  Op 07 November 1952 maakte een juniorenteam tot en met 15 jaar het debuut in de competitie. Iniatiefnemer en jeugdleider was de heer H.van de Duim, hoofd van de openbare lagere school in Hulshorst. Zij speelden tegen VVOG A en B, DVS A, VVOP A, SDC A en B. Vermeld word dat zij uitstekend presteerden. Het verslag van 1952-1953 vermeldt dat de vereniging 25 seniorenleden telt terwijl daar dan nog de junioren bijkomen. Er wordt ook melding gemaakt van de materialen die de vereniging in 1953 in eigendom heeft:

  Vier ballen namelijk drie nummer 5 en èèn nummer 4, verder 2 stel doelnetten, zes vlaggetjes en ballenpompmateriaal. Over vooruitgang gesproken wanneer we nu om ons heen kijken op Sportpark "De Eendracht".

  De jaren vijftig leveren de vereniging weinig sportieve hoogtepunten op. Het eerste team speelt jaren achtereen in de 3e klasse van de KNVB afdeling Utrecht. Wel is vermeldenswaard een wedstrijd tegen Hongaarse vluchtelingen die na de opstand in 1956 tegen de Russische overheersers hun land ontvlucht waren.

  Deze Hongaarse vluchtelingen verbleven in Putten. Het Hongaarse team won met 3-2, nadat Hulshorst een 2-0 voorsprong had genomen door doelpunten van Evert Haklander. De uitslag was echter niet het belangrijkste, belangrijker was dat een batig saldo ter beschikking gesteld kon worden van de Hongaarse vluchtelingen, zo wordt vermeld in een verslag dat in het Veluws Dagblad verscheen.

  Dit verslag vermeld ook nog dat het experiment om de vroegere back J.van den Brink middenvoor te laten spelen een succes bleek te zijn. Ook werd elk seizoen natuurlijk uitgekeken naar de wedstrijden tegen streekgenoot Hierden. Een van deze derby's, namelijk de wedstrijd in Hierden op 23 maart 1957,wordt wel als een hoogtepunt beschouwd, want door de 2-0 overwinning op de Hierdenaren wist Hulshorst te voorkomen dat Hierden kampioen werd en dat gaf natuurlijk een enorme sportieve voldoening. VVOP werd kampioen.

  Het team van Hulshorst bestond toen uit de volgende spelers:

  • C.T.van Wezel(doel)
  • J.van de Brink
  • A.Vierhout
  • A.de Zwaan
  • G.Bruines
  • E.van de Brug
  • D.van Klompenburg
  • G.Pap
  • R.Hendriks
  • J.Termaten
  • J.Zoet.

  Problemen waren er ten aanzien van het veld. Doordat het veld bij de Dageraad niet meer beschikbaar was liep de vereniging het gevaar dat niet aan de competitie van het seizoen 1958/1959 deelgenomen kon worden. Juist op tijd kreeg de v.v.Hulshorst echter de beschikking over een terrein achter boerderij "De Bruine Enk"van de heer J.Bruines aan de Hullerweg. Hoewel vastgesteld moest worden dat het geen mooi terrein was kon er in ieder geval toch gespeeld worden. Tegenstanders van ons eerste team in dat seizoen waren Advendo 57, Barneveld, Veensche Boys, Stroe, EFC 58, NSC en Rood-Wit. Zoals hiervoor vermeld vermeld was het beschikbare veld in een niet al te beste staat en daarom wordt met veel genoegen melding gemaakt in het jaarverslag 1957/1958 dat een extra subsidie door de gemeente werd toegezegd van Fl..2.500,00 voor het in orde maken van een nieuw veld achter de oude school.

  Eind jaren vijftig krijgt de vereniging ook het bericht dat het begrip"Koninklijke" aangevraagd moet worden teneinde rechtspersoonlijkheid te verkrijgen. Dit is een verplichting en hier is op zich niets op tegen maar het wordt wel als uiterst pijnlijk ervaren dat hiervoor flink betaald moet worden. Bedragen worden genoemd van Fl..100,00 of Fl..200,00 en dat betekende in die tijd een forse aanslag op de clubkas.

  Onze vereniging bestond in 1959 10 jaar en dat was voor het bestuur voldoende aanleiding om er een feestelijk tintje aan te geven. Zo werd er in de maand Februari een receptie gehouden en in Zaal Veluwerand een feestavond met film en toneel.

  In 1960 was het dan eindelijk zover,Hulshorst kreeg de beschikking over een prima terrein en een goed kleedlokaal. Op 18 Juni 1960 vond de officiële opening plaats door het Hulshorster raadslid de heer G.Wajer ,nadat A. de Zwaan een dankwoord had uitgesproken voor alle hulp die het bestuur had gekregen bij de realisering van het terrein. Allen spraken bewondering uit voor de prima aanleg van het terrein,immers de voetbalvereniging had de aanleg geheel zelf verzorgd.

  Het jaarverslag over het seizoen 1959/1960 vermeldt verder het kampioenschap van het 2e elftal en het feit dat Dhr van der Hart aangesteld was als trainer. In 1960 werd ook de koninklijke goedkeuring verleend waardoor de vereniging de rechtspersoonlijkheid verkreeg. Het jaarverslag van 1962/1963 vermeldt o.m.als belangrijk feit dat een lichtmast op het trainingsveld is geplaatst zodat er ook in de herfst en winter getraind kon worden. Enige jaren later worden er zelfs 4 masten op het voetbalveld geplaatst zodat er ook lichtwedstrijden gespeeld konden worden wat tegenwoordig heel gewoon is maar toen vrij uniek.

  Sportief gezien ging het onze vereniging voor de wind want in het seizoen 1963/1964 kon de kampioensvlag voor het 1e elftal gehesen worden en was promotie naar de 2e klasse een feit. Groot was het feest toen Hulshorst een overtuigende 5-1 winst boekte op Zwart-Wit 63. Ook in het seizoen 1966/1967 werden sportieve hoogtepunten vermeld. Belangrijkste gebeurtenis was het kampioenschap van het 1e team dat na een 5-0 overwinning op Hees wederom de kampioensvlag kon hijsen. Sportief gezien bereikte onze vereniging dus vele hoogtepunten en ook financieel ging het voor de wind.

  In het seizoen 1967/1968 werden de aspiranten zoals dit team van 13/14 jarigen werd genoemd, kampioen van hun afdeling. Een prachtig succes voor leider van de Kolk. Er was in die tijd een grote toeloop van de jeugd.

  Het daarop volgende seizoen betekende een zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze vereniging. Tijdens Pinksteren 1968 kwam Gijs Pap te overlijden en begin Januari 1969 overleed Peter Zoet. Beiden maakten deel uit van de keuzecommissie van onze vereniging. Sportief gezien ging het onze vereniging niet voor de wind. Het 1e elftal degradeerde na 2 jaar weer naar de 3e klasse. Wat kampioenschappen betreft moeten we het hebben van de jeugd. Het seizoen 1969/1970 leverde een kampioenschap voor de A-jeugd onder leiding van G.Brummel.

  In 1972 werd melding gemaakt van een grote pechvogel, Martin Pap 1e elftalspeler brak zijn been tijdens een wedstrijd op 18 oktober 1970 en dat hij zijn been weer brak op de eerste training van hem op 3 Februari 1972 tijdens een zaalvoetbalwedstrijd. 3 jeugdspelers kregen een uitnodiging voor een selectiewedstrijd voor het Veluws jeugdelftal, te weten Aart Vos, Gerrit-Jan Haze en Gijsbert Pap. Uiteindelijk werd Gijsbert Pap uitgenodigd om mee te spelen in het officiële Veluws Jeugdelftal.

  Aan het eind van het seizoen 1973/1974 legt Jan Fontein zijn trainersfunctie neer en wordt opgevolgd door Gerrit Vlieger uit Nunspeet. Het jaarverslag van het seizoen 1976/1977 opent met sportieve successen van dit seizoen en die mochten er best zijn. Hulshorst 1 bereikt via een versterkte promotie de 1e klasse. Daarnaast werden ons 2e team, het 4e team en de A-jeugd kampioen. De vereniging kende wel grote accommodatie problemen, het veld achter Café van Olst werd afgekeurd zodat een groot aantal wedstrijden zelfs gespeeld moest worden aan de schoolweg in Nunspeet.

  Trainer Vlieger wordt met ingang van het seizoen 1978/1979 opgevolgd door Ab Kabel. Hij bleef 2 seizoenen aan onze vereniging verbonden. Het seizoen 1978/1979 is ook het seizoen dat er een jeugdbestuur wordt gevormd dat bestaat uit de heren Kees Drost, Geurt de Zwaan en Gerard van der Horst. Ook komt er in dat seizoen een damesteam van de grond.

  Het seizoen 1980/1981 was het 1e seizoen voor trainer Michel uit Ermelo.Het damesteam ziet de prestaties flink verbeteren met 28 punten uit 22 wedstrijden. In 1981 ontstaat een grote lege plaats binnen onze vereniging door het overlijden van Japie Zoet, een bescheiden en sympathiek lid van onze vereniging. Seizoen 1982/1983 wordt het seizoen van de nieuwe trainer Jan Talen. Het kampioenschap word behaald via een 2-1 zege in de uitwedstrijd tegen Posthoorn. In het 35 jarig bestaan werd oud-Feyenoord naar Hulshorst gehaald en zij behaalden een 4-3 overwinning op Hulshorst 1. Voorafgaand speelden de dames een wedstrijd tegen hoofdklasser NSC die met 6-2 verloren ging.

  Er zijn periodes in onze historie van onze vereniging dat je zoeken moet naar hoogtepunten. Het verenigingsleven lijkt rustig door te kabbelen. In de periode die nu beschreven gaat worden is er aan hoogtepunten geen gebrek. Ons standaardteam bereikt het hoogste niveau in ons 52 jarig bestaan, ons damesteam presteert uitstekend, eindelijk komt de goedkeuring om aan de Brandsweg een nieuwe sportaccommodatie tot stand te brengen en om daar geld voor bijeen te brengen wordt o.a.de Zuiderzee-estafette georganiseerd en tussendoor wordt op feestelijk wijze het 40-jarig jubileum gevierd. Voorwaar een aantal gebeurtenissen om met veel genoegen op terug te kijken.

  Het damesteam wordt op 19 april 1986 kampioen van de 1e klasse door een 6-0 overwinning op EFC 58. Na thuiskomst volgde er een rondrit door het dorp en werden de dames feestelijk ontvangen door de supporters. Op de kampioensreceptie werd door de KNVB de kampioensvlag aangeboden terwijl wethouder Baas namens College van burgemeester en wethouders de felicitatie kwam aanbieden.

  Naast het damesteam werden er in dat seizoen ook nog 2 jeugdteams kampioen nl.de A en D jeugd.

  Aangezien de procedures ten aanzien van de aanleg van de nieuwe accommodatie langzaam voortgaan worden de koppen bij elkaar gestoken om een financiële injectie te verzorgen. Dit gebeurd door een estafetteloop rond de Zuiderzee met een totale afstand van 363,5 kilometer. Deze gesponsorde loop wordt een groot succes. Op 29 Mei 1987 om 08.00 uur 's morgens worden de lopers weggeschoten door burgemeester de Kovel. Lokale Radio Nunspeet hield de luisteraars op de hoogte en zo kon het gebeuren dat vanaf Doornspijk de lopers door een grote erehaag van mensen richting finish, "Dorpshuis De Wieken"konden lopen. Een mooiere huldiging kun je je als sporter niet wensen. Daar werd om half elf 's morgens van de andere dag de finish bereikt in precies 26 uur, 29 minuten en 12 seconden, een prestatie die een vermelding kreeg in het Guiness Book of Records. Maar uiteindelijk was alles georganiseerd om het bouwfonds een financiële injectie te geven en ook dat is gelukt,want er kon uiteindelijk Fl.19.465,98 toegevoegd worden aan dit fonds.

  Het seizoen 87/88 levert één kampioen op en wel het 5e elftal en ook de dames presteerden uitstekend in de Hoofdklasse. Helaas was ook dit het laatste seizoen van de dames want bij gebrek aan leden werd besloten om het team op te heffen.

  Het 1e elftal bezorgd de vereniging een prachtig 40-jarig jubileum cadeau door in dat seizoen kampioen te worden en zodoende te promoveren naar de hoofdklasse. Na een moeizame start door de eerste 2 thuiswedstrijden te verliezen en in de slotfase van de competitie tegen nog 2 nederlagen aan te lopen tegen Majella en FZO lukte het toch om in de allerlaatste wedstrijd het felbegeerde kampioenschap te behalen. Hulshorst speelde in en tegen Loosdrecht 1-1 maar naaste concurrent FZO speelde ook 1-1 tegen Majella.Hulshorst kwam achter met 1-0 maar 4 minuten voor tijd werd Martin Fidder binnen de 16 neergelegd en de penalty werd koelbloedig benut door Rinie Vedder. Er moest nog even gewacht worden op de uitslag van FZO maar toen kon de feestvreugde dan ook losbarsten. Een leuk resultaat voor trainer Danenberg die zijn eerste seizoen bij Hulshorst bekroond ziet met een titel. Eén man kon in de feestvreugde niet delen en dat was Gerrit Zoet Hzn die op oefening was en dus de grote huldiging in het dorp mis liep.

  Onze vereniging vierde in 1989 het 40-jarig jubileum met een aantal verenigingsactiviteiten. De receptie op 07 januari was een hoogtepunt. De jubileumcommissie had met steun van een aantal sponsoren een keurig boekwerk samen gesteld waarin 40 jaar geschiedenis werd samengevat. Verder werden er diverse toernooien georganiseerd en speelde ons 1e elftal tegen de oud-internationals. Deze oudjes wonnen de wedstrijd met 5-0 en de doelpunten kwamen op naam van Henk Wery, Willy van de Kerkhof, René van de Kerkhof en Ruud Geels. De oud internationals bleven aandringen maar grootste struikelblok was Hulshorster doelman Dirk van Olst die bijna alles tegenhield. Ook hij is nog steeds verbonden aan de v.v.Hulshorst. Een jubileumjaar dat ook nog een hoogtepunt kende dat eindelijk de goedkeuring van de overheid kwam om een nieuwe accommodatie aan te kunnen leggen aan de Brandsweg. In de kerstvakantie van 1989 kon begonnen worden met de bouw van het clubhuis en de kleedkamers en in het voorjaar van 1990 werd een begin gemaakt met de aanleg van de velden voor het nieuwe sportpark "De Eendracht"aan de Brandsweg.

  Veel werk moest verricht worden door een team van vrijwilligers en het resultaat mocht er zijn. Nog steeds mogen complimenten gehoord worden over de mooie kantine en de keurige kleedaccommodatie. Vele vrijwilligers hebben meegeholpen om datgene te realiseren waar zolang naar uitgekeken was: Een eigen home met 3 voetbalvelden bij elkaar. Nadat op 11 mei 1990 de "eerste" steen ingemetseld mocht worden kon op 16 november 1990 de accommodatie officieel geopend worden en kon de 1e wedstrijd gespeeld worden op 24 november 1990. Binnen een jaar was er een schitterende accommodatie tot stand gebracht. Avond aan avond bruiste het van de activiteiten en altijd waren er mensen om de handen uit de mouwen te steken. De vereniging maakte de woorden waar die zo vaak waren uitgesproken dat ze er klaar voor was een nieuwe accommodatie tot stand te brengen. En het resultaat mag nog steeds gezien worden.

  Grote verslagenheid heerste er op vrijdagavond 07 december 1990 bij onze vereniging toen het bericht kwam dat trainer Johan Danenberg plotseling was overleden. Op de donderdagavond daaraan voorafgaand was hij nog actief op de training van de selectie van onze vereniging. Een dag later al niet meer in ons midden. Een man die zijn hart verpand had aan de voetbalsport,als voetballer en als trainer mocht hij daarin hoogtepunten beleven. Denk aan het kampioenschap die hij binnen onze vereniging mocht bewerkstelligen met ons 1e elftal.

  Sportief gezien ging het wat ons 1e elftal betreft bergafwaarts in de jaren negentig. Degradaties volgden elkaar vrij snel op.Het begon in het seizoen 1992/1993 toen degradatie een feit werd en het hoofdklasserschap verruild moest worden voor het 1e klasserschap. Ook dit niveau werd niet gehandhaafd want na afloop van het seizoen 1995/1996 moest wederom worden vastgesteld dat ons vlaggenschip niet aan degradatie wist te ontkomen. In het seizoen 1996/1997 kwam Hulshorst 1 uit in de 6e klasse van de KNVB maar het zakte na het seizoen 1997/1998 af naar de 7e klasse. Gelukkig werd in het jubileumjaar 1999 het 1e succesje behaald door via een periodetitel promotie te bewerkstelligen naar de 6e klasse.

  De jeugdafdeling floreerde in de jaren negentig gelukkig wel. In 1989 waren er in totaal 4 jeugdteams, d.w.z. zo'n vijftig tot zestig leden, maar in de jaren negentig groeide het aantal naar circa 130 kleden. Verschillende kampioenschappen werden behaald door verschillende jeugdteams en er loopt zeker talent rond op de velden van ons sportpark, hetgeen vertrouwen geeft voor de toekomst van onze vereniging. 30 juli was een hoogtepunt binnen onze vereniging want toen kwam Feyenoord 1 op bezoek in Hulshorst. Een daartoe ingestelde commissie had zich belast met de organisatie. Onder tropische temperaturen kwamen toch nog bijna 2000 bezoekers naar ons sportpark om te zien hoe Feyenoord ons 1e elftal versloeg met 18-0. Ook werd voor aanvang van het seizoen 1994/1995 de verlichting op het 2e veld geplaatst zodat nu de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd te trainen en een lichtwedstrijd te spelen.

  Bert Middelkoop volgt in 1994 trainer Albert Prins op die op zijn beurt de plaats innam van de plotseling overleden trainer Danenberg. Na twee seizoenen vindt Bert Middelkoop het welletjes en hij wordt opgevolgd door Dick Schurink, hij moet echter al vrij snel in het 1e seizoen afhaken door werkzaamheden. De vereniging trekt Bert Bredewout aan als zijn opvolger. Zo gaat onze vereniging richting het vijftig jarig jubileum. Op 02 januari 1999 wordt een jubileum receptie gehouden en 's avonds is er voor een ieder die het bestuur geluk wil wensen de gelegenheid om hen de hand te drukken met deze mijlpaal en daarvan wordt druk gebruik gemaakt. De jeugd was inmiddels al naar een oefeninterland in het Gelredome in Arnhem geweest wat een geweldig feest was. Andere hoogtepunten waren een reünie van het dameselftal en een reünie van oud eerste elftal spelers van de afgelopen vijftig jaar. Deze laatste activiteit werd gehouden tijdens de feestweek van de vereniging begin juni 1999. Andere hoogtepunten in die week waren een geslaagde avond voor de jeugd met een geslaagd clownoptreden en een gezellige feestavond als slot van een reeks geslaagde activiteiten.

  Tot zover de geschiedschrijving van de vijftig jarige historie van de Voetbal Vereniging Hulshorst

  Het waren slechts wat hoofdlijnen van de afgelopen vijftig jaar. Veel is onvermeld gebleven,we kunnen daarbij denken aan onderscheidingen en eretitels die verleend zijn, de knudde en VIP bokaals die uitgereikt zijn de vele bestuursleden en vrijwilligers die kwamen en gingen de vele sponsors die onze vereniging steunden en nog steeds steunen. Namen noemen zou te veel worden want je loopt het risico dat je iemand vergeet. Velen hebben bijgedragen tot wat de voetbalvereniging nu is, een vereniging met vertrouwen in de toekomst en een hechte basis vol vriendschap en vertrouwen in elkaar en onder elkaar.

  Het jaarverslag over het seizoen 1998-1999 meldt de promotie van het eerste elftal van de zevende naar de zesde klasse via het behalen van een periodetitel. Hoofdtrainer was Bert Bredewoud. Het behalen van de periodetitel was voldoende voor deze promotie omdat van de twee zevende kassen één klasse werd gemaakt. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst begin januari 2000 deelt voorzitter Cor Erbé mee dat Bert Bredewout en onze vereniging aan het eind van het seizoen afscheid van elkaar nemen en dat Jelke Tilstra zijn opvolger wordt. Het seizoen 2000-2001 is het laatste seizoen dat de vereniging in de afdeling Midden speelt. De elftallen zullen ingedeeld gaan worden in de afdeling Oost. Gevolg is dat er meer streekderby’s zullen zijn wat de competitie zeker aantrekkelijker zal maken.

  De vereniging bestaat dit seizoen uit 4 senioren- en 11 jeugdteams. Tijdens de ledenvergadering van 20 november 2000 worden nieuwe statuten vastgesteld vanwege veroudering van de bestaande statuten. Wegens persoonlijke omstandigheden vertrekt trainer Jelke Tilstra en wordt per 1 maart 2001 opgevolgd door Jan Visser. Op 12 januari 2002 wordt de eerste sponsoravond gehouden met het doel de sponsoren op een andere manier kennis te laten maken met onze vereniging en als blijk van waardering voor hetgeen de sponsoren voor onze vereniging betekenen.

  In de uitgave van het clubblad van 4 september 2002 wordt vol trots melding gedaan van het feit dat het blad 25 jaar bestaat. Het clubblad “Eendracht maakt macht” komt nog steeds zes keer per jaar uit.

  Jan Zoet werd gehuldigd als vrijwilliger van het jaar 2003 van de Gemeente Nunspeet. Een terechte onderscheiding voor een stille werker op de achtergrond. De vereniging is met trainer Jan Vermeer een éénjarig contact aangegaan voor het seizoen 2004/2005.

  In mei 2004 werd een geslaagde voetbalclinic voor de jeugd gehouden door VV Heerenveen. De vereniging heeft in deze jaren een Fair-Play beleid ingevoerd en dat in een document vastgelegd. Dit document is ook aan de KNVB district Oost gezonden. Onze vereniging ontving daarop een brief van de KNVB dat dit document aan alle verenigingen ter beschikking is gesteld omdat het naar de mening van de KNVB een zeer goed voorbeeld is hoe problemen aan te pakken.

  Op 21 maart 2005 wordt een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden met als belangrijk agendapunt de uitbreiding van de accommodatie door aanbouw van kleedkamers, revalidatie- en massageruimte, archief- en kledingopslagruimte. De vergadering gaat unaniem akkoord met het door het bestuur gepresenteerde plan van aanbouw en de financiering daarvan. In de loop van 2006 is deze uitbreiding gerealiseerd en kan de vereniging met deze accommodatie weer lang vooruit. Begin 2006 nam Jan Vermeer tussentijds afscheid van de VV Hulshorst. Hans van ’t Veer volgt hem op als hoofdtrainer.

  Op 1 september 2006 speelde de B1 een wedstrijd tegen FC Blessington uit Ierland. De eindstand werd 1-1 en beide verenigingen spraken na afloop van een schitterende ervaring.

  In het voorjaar van 2007 legt Hans van t Veer met onmiddellijke ingang zijn functie als hoofdtrainer neer. Leider Jan Visser maakt de laatste weken van het seizoen af als hoofdtrainer. Voor het nieuwe seizoen 2007/2008 was Sander Goossensen reeds in een eerder stadium benoemd tot hoofdtrainer. Rond Hemelvaartsdag 2007 was er de Zuiderzee estafetteloop van 370 km die door Henk de Zwaan en Dirk van Olst werd volbracht. Door de vele sponsoring werd, bijgestaan door een begeleidingsteam, al wandelend door deze twee leden een fraai bedrag bijeen gelopen voor de vereniging.

  Het eerste seizoen van trainer Sander Goossensen resulteert in het kampioenschap van het eerste elftal van de vierde klasse en de daarmee gepaard gaande promotie naar de derde klasse. Een hoogte punt voor onze verenging. Een ander hoogtepunt vindt plaats op zaterdag 25 oktober 2008. De feestelijke ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld met daarbij de competitiewedstrijd Hulshorst 1 – Hierden 1. Het massaal opgekomen publiek bij deze avondwedstrijd zorgde voor een fantastische sfeer. De openingshandeling werd verricht door Cor Erbe, geassisteerd door Burgemeester van Hemmen en Justin Kooymans.

  Wat een prachtig begin van 2009 moest worden is een zwarte bladzijde van onze clubhistorie geworden. In de eerste week van januari zou het 60-jarig jubileum gevierd worden middels een receptie en een feestavond. Door zinloos geweld werd echter op 27 december in Nunspeet ons lid Barry van Buerink uit het leven gerukt. Alle festiviteiten rondom het jubileum werden afgelast en doorgeschoven. In het jubileumjaar degradeerde het eerste elftal naar de vierde klasse.

  Op 5 juni 2009 werd een zeer geslaagde jubileumreceptie gehouden. Verder waren een mountainbike-tocht en de Heerenveen voetbal-clinic voor de jeugd een groot succes. In het jubileumseizoen speelden vier seniorenteams en veertien jeugdteams in competitieverband. Ook werd tijdens het seizoen nog een damesteam opgestart nadat ongeveer 20 jaar geleden noodgedwongen een einde kwam aan het damesvoetbal binnen onze vereniging.

  In het jubileumseizoen overleed een clubicoon van onze vereniging. Op 22 juni 2009 overleed Jan Pap op 67-jarige leeftijd. Hij was een fantastisch scorende spits die tijdens de reünie van oud-eerste elftalspelers tot de beste speler van de 20ste eeuw van onze vereniging werd gekozen. Daarnaast heeft hij veel vrijwilligerswerk verricht. Voor alles wat hij betekende voor onze vereniging was Jan benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging. Op 30 januari 2010 overleed op 85-jarige leeftijd het Gezicht van onze vereniging Aart Bakker. Vanaf de oprichting was hij 35 jaar bestuurslid van onze vereniging en tot en met het seizoen 2009/2010 was hij nog regelmatig aanwezig op ons sportpark.

  Naast het door de vereniging verleende Erelidmaatschap werd Aart Bakker beging 1985 Koninklijk onderscheiden voor alles wat hij betekend heeft voor de vereniging. Op 29 september 2010 overleed na een langdurige ziekte het lid van verdienste Gerrit Pap op de leeftijd van 72 jaar. Als speler van het eerste elftal en als vrijwilliger is hij vele jaren actief geweest voor onze vereniging.

  Tijdens een extra ledenvergadering op 1 maart 2010 wordt ingestemd met de financiering van de uitbreiding van de kantine, aanleg van een terras en verbetering van de entree. Bij aanvang van het seizoen 2010/2011 zijn de werkzaamheden gerealiseerd en kan de vereniging ook wat dat betreft bogen op een uitstekende accommodatie.

  Het seizoen 2009/2010 bracht het eerste elftal via de nacompetitie weer terug in de derde klasse. Een mooi afscheid voor de vertrekkende trainer Sander Goossensen. Hij wordt met ingang van het seizoen 2010/2011 opgevolgd door Igor van Gelderen. Voorafgaand aan het Dennis van der Weerd toernooi in mei 2010 krijgt de vereniging een prachtige feesttent overhandigd door de club van 50. Het huren van een tent voor de grote toernooien aan het eind van het seizoen is nu niet meer nodig hetgeen een flinke kostenbesparing oplevert. Het Dennis van der Weerd toernooi wordt in 2011 voor de tiende maal georganiseerd. Samen met het Hulshorst/Heine jeugdtoernooi vormen deze twee toernooien jaarlijks een mooie afsluiting van het seizoen.

  In augustus 2011 wordt het eerste V.V.Hulshorst toptoernooi georganiseerd voor spelers tot 14 jaar. De organisatie is in handen van de technische staf en spelers van de eerste selectie. Deelnemers zijn teams van betaald voetbal organisaties en is er deelname van teams uit eigen land, Duitsland, België, Engeland. Denemarken en Tsjechië. De eerste winnaar van dit tournooi is ADO Den Haag.

  Het eerste elftal weet zich in het seizoen 2010/2011 te handhaven in de derde klasse. Een hoogtepunt dit seizoen was het bereiken van de bekerfinale door Hulshorst D1. Deze finale werd in Heerde gespeeld tegen ESC D1. Na een eindstand van 2-2 was het ESC die de strafschoppen beter wist te nemen en als winnaar uit de strijd kwam. Maar het bereiken van de finale was al een prestatie om trots op te zijn. Ook het seizoen 2011/2012 leverde een bekerfinale op voor een jeugdteam. Het B1 team versloeg in de finale Vios Vaassen B1 en werd daarmee het eerste team in de geschiedenis van de vereniging dat een KNVB beker won. Tevens werd het team kampioen zodat van een unieke prestatie gesproken kon worden. Ook het damesteam mocht zich laten huldigen als kampioen. Het eerste elftal degradeerde echter en is weer terug in de vierde klasse. Het betekent een mooie uitdaging voor de nieuwe trainer Peter Wiesenekker om te proberen het eerste team weer terug te brengen in de derde klasse. Hij volgt Igor van Gelderen op die eind 2011 had aangegeven Hulshorst na het lopend seizoen te zullen verlaten.

  Op 10 en 11 augustus 2012 wordt het tweede International Tournement U14 Hulshorst gespeeld en wederom met veel succes. PSV Eindhoven werd de verdiende winnaar door in de finale na strafschoppen af te rekenen met Hamburger SV. Alle 12 deelnemende teams waren zeer te spreken over de organisatie en het is de bedoeling om ook in 2013 dit toernooi weer te organiseren. Belangrijk wapenfeit van het seizoen 2012/2013 was wel het kampioenschap van het eerste elftal. Na de degradatie van het vorig seizoen keert het eerste elftal komend seizoen weer terug in de derde klasse. In de laatste wedstrijd van het seizoen uit bij Rood-Wit werd met 0-3 gewonnen en daarmee was de titel een feit. Een mooi succes voor de spelersgroep en de technische staf onder leiding van trainer Peter Wiesenekker. Na terugkomst in Hulshorst werd de groep feestelijk gehuldigd op sportpark De Eendracht en op 7 juni vond een kampioensreceptie plaats waar spelers en begeleiding nogmaals in het zonnetje werden gezet. Ook bij de jeugdafdeling is een kampioen te melden namelijk het F1 team. Evenals voorgaande jaren werden ook aan het eind van dit seizoen weer het Heine jeugdtoernooi en het Dennis van der Weerd-toernooi gehouden. Nieuw dit seizoen is de organisatie van een familiedag op 8 juni. Deze familiedag kwam in de plaats van het in het verleden gehouden Hutspottoernooi. Onder ideale weersomstandigheden was dit een geslaagde en gezellige afsluiting van het seizoen 2012/2013.

  Een heuglijk moment op deze dag was de ondertekening van de sponsorovereenkomst met Apollo hotel De Beyaerd te Hulshorst. De Beyaerd verbindt zich voor 3 jaar als hoofdsponsor aan onze vereniging nadat jarenlang Klaassen Dakkapellen de vereniging als hoofdsponsor gesteund heeft.

  Trainers eerste elftal V.V.Hulshorst tot juni 2013

  1949 - 1959

  • J.Karssen
  • H.Meyer
  • C.T.van Wezel

  1959 – 1978

  • H.van der Hart
  • Grevink
  • Baarlemans
  • J.Fontein
  • G.Vlieger

  1978 -1990

  • A.Kabel
  • R.Michèl
  • J.Talen
  • J.Danenberg

  1990 - 2000

  • A.Prins
  • B.Middelkoop
  • D.Schurink
  • B.Bredewout

  2000 t/m heden

  • J.Tilstra
  • J.Visser
  • J.Vermeer
  • H.van ’t Veer
  • S.Goossens
  • I.van Gelderen
  • P.Wiesenekker
  • M. Kuis
  • H. Sneller
  • W. van den Hul

  Auteur Jacob Vos

  Juni 2013