• Contributie wijziging

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering is voorgesteld om de verkoop van Grote Club loten af te schaffen.
  Het bedrag dat tot heden daarvoor werd geincasseerd wordt opgeteld bij de contributie voor  de senioren.
  Aangezien de bedragen voor de andere leden een afgeleide is van dit bedrag wijzigt de contributie voor hen als volgt:

  Dit voorstel is na stemming door een meerderheid van de aanwezige leden aangenomen.

  Per 1 januari hanteren wij de volgende bedragen:

  Senioren 18 jaar en ouder    158,50

  14 t/m 17 jaar                     111,00

  13 en jonger                         87,00

  35+                                     40,00

  Werkende spelende leden      79,25

  Niet spelende leden               47,50