• Club van 50

  Wat is de club van 50

  De club van 50 is een groep mensen die een bepaalde vereniging (in dit geval VV Hulshorst) een warm hart toedraagt en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. De club van 50 organiseert daarvoor één keer per jaar een gezellige bijeenkomst voor haar leden en eventuele aanhang of genodigden. Echter het grootste deel van de beschikbare gelden (± 80%) wordt op voorstel van de leden van de club van 50 aan speciale projecten besteed die niet uit de normale begroting betaald (kunnen) worden. Daarbij kun je bijv. denken aan speciale activiteiten voor de jeugd, maar ook kan geld besteed worden voor andere doeleinden.

  Wie kunnen er lid zijn van de club van 50?

  Uiteraard de leden en oud-leden, donateurs en vrijwilligers van VV Hulshorst, maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen mensen die de voetbalvereniging een warm hart toedragen. In de kantine zal een lijst o.i.d. komen te hangen van de deelnemers aan de club van 50. Deze lijst zal ook gepubliceerd worden op onze website.

  Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt?

  Suggesties kunnen gedaan worden door de leden van de club van 50 om een project of aanschaf van materiaal te ondersteunen of de leden stemmen ermee in, dat de ledenvergadering een project aandraagt. Deze suggesties van de bestedingsdoelen worden door een "commissie" van de club van 50 besproken met het bestuur. De leden worden per mail en/of via de website op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

  Hoe wordt het geld beheerd?

  De gelden worden beheerd op een aparte grootboekrekening door de commissie van de club van 50 en de penningmeester van de vereniging. De penningmeester ziet er alleen op toe dat de gelden goed worden beheerd en kan niet zonder voornoemd advies over de gelden beschikken.

 • Aanmelden Club van 50

  Algemene voorwaarden:

  • De aanmelding blijft geldig tot wederopzegging en is minimaal voor 1 jaar.
  • Een jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • Er geldt een wederzijdse opzegtermijn van 3 maanden.

  Hoe kan ik lid worden?

  Je kunt lid worden door een aanmeldingsformulier in te vullen en bij ondergetekende in te leveren. De aanmeldingsformulieren liggen verspreid in de kantine en anders kun je deze opvragen bij onderstaande personen.

  • Willem Vis
  • Aalt Boonen
  • Geurard Wajer
  • Johan Pap
  • Paul Evertse