• Betreden sportpark

  Helaas komt het nog steeds voor dat we voetballende jeugd moeten wegsturen op ons sportpark. Het is niet toegestaan om daar te voetballen, klim daarom niet over het hek!

  Het kan gewoon gebeuren dat je betrapt wordt door de politie en zij kunnen je dan een flinke boete opleggen, dus voorkom dit!
  Als vereniging vinden we dit ook zeer vervelend en willen we ook voorkomen dat er schade wordt aangebracht op ons park.
  Ouders, wilt u dit ook benadrukken bij uw kinderen?

  Handhaving 3e klasse
  Doordat het seizoen vroegtijdig is gestopt heeft de KNVB een besluit moeten nemen over hoe volgend jaar verder.
  Na een zwaar seizoen stond VV Hulshorst onderaan in de 3e klasse, dus de beslissing om volgend jaar opnieuw te beginnen kwam voor onze vereniging zeker niet slecht uit, hiermee is behoud in de 3e klasse bewerkstelligd.
  We begrijpen dat dit voor een aantal verenigingen een mindere boodschap was.

  Kunstgras
  Naast handhaving in de 3e klasse was er nog een grote wens. Binnen de gemeente Nunspeet waren er 3 verenigingen die toe waren aan een nieuw kunstgrasveld aangezien de huidige mat van 2008 is en dus 12 jaar oud. Deze zouden aanstaande zomer vervangen worden totdat bekend werd dat de financiën van de gemeente Nunspeet dit niet toelieten, er kon maar 1 veld vervangen worden. Een tegenvaller! Op dinsdag 7 april werd bekend dat het college heeft besloten de keuze op VV Hulshorst te laten vallen, waar wij uiteraard heel erg blij mee zijn! 

  De gemeente heeft in overleg met Elspeet samen gekozen daar de toplaag nog even te laten liggen. Op ´De Eendracht´ en op ´De Wiltsangh´ was op basis van de kwaliteit van de toplaag de nood hoger. Uiteindelijk is gekozen voor Hulshorst, omdat wij het langst wachten op gemeentelijke investeringen. En voor het vervangen van de toplagen van de overige twee voetbalvelden zal er opnieuw geld  aangevraagd worden. 

  Contributie en financiën
  Financieel is het momenteel een lastige situatie voor de vereniging. De vaste kosten van de vereniging gaan gewoon door en we hebben te maken met verlies van inkomsten doordat de kantine gesloten is en we toernooien moeten aflasten. Als bestuur zullen we bekijken welke kostenbesparingen we mogelijk op korte termijn kunnen doen en we houden de vinger aan de pols om zonodig verdere maatregelen te nemen.
  Overeenkomstig het advies van de KNVB is het innen van de contributie doorgegaan om te voorkomen dat de vaste lasten niet meer betaald kunnen worden. We hopen dat een ieder daar begrip voor heeft.
  Mocht u of jij niet in staat zijn de contributie te betalen, dan verzoeken wij u/jou contact op te nemen met ons via de mail: voorzitter@vvhulshorst.nl of secretaris@vvhulshorst.nl.

  Om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken zullen we, indien mogelijk, ook gebruik maken van in het leven geroepen regelingen van de overheid, gemeente Nunspeet en de KNVB.

  Sponsoren

  Als vereniging zijn wij trots op onze sponsoren en hun betrokkenheid bij onze vereniging. Als vereniging kunnen wij niet zonder deze ondersteuning. Juist omdat de coronacrisis ook hen raakt, willen wij een oproep doen aan al onze leden om hen niet te vergeten. Doe waar het kan je boodschappen bij onze sponsoren of koop in gevallen waar het vanwege de getroffen maatregelen nu niet mogelijk is bijvoorbeeld een tegoedbon om hen te steunen. Samen helpen wij elkaar.

  Toernooien
  De geplande toernooien en evenementen aan het einde van het seizoen gaan vanwege het coronavirus en de onzekerheid over de duur van de maatregelen van de overheid niet door.

  Het betreft de volgende toernooien/evenementen:

  • Mengestoernooi
  • 12 provincienloop
  • ITU 14 toernooi

  Wij zullen de berichtgeving van de overheid volgen en afhankelijk van het versoepelen van de coronamaatregelen is het wellicht mogelijk later activiteiten zoals bijvoorbeeld trainingen weer op te pakken. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.

  Tenslotte

  We hopen dat een ieder van jullie gezond door deze periode komt. Samen kunnen we dit doen! We kunnen er niet vaak genoeg op wijzen, hou de regels in acht!