• Beste leden, jeugdleden, ouders/verzorgers van jeugdleden, 

    In verband met de nieuwe Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering die stond gepland voor maandag 23 november uit te stellen. De reden is dat de vergadering niet op de normale wijze kan plaats vinden. Er mogen op dit moment namelijk niet meer dan 30 personen tegelijk bij elkaar komen.
    Wij verwachten niet dat dit op 23 november gewijzigd is. Met het aantal bestuursleden (6 personen) meegerekend, mogen er niet meer dan 24 leden deze vergadering bezoeken. Wij zijn tevens van mening dat het houden van vergaderingen met deze aantallen en met de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s voor leden en bestuur op dit moment niet verantwoord is.

    Omdat veel verenigingen met hetzelfde probleem zitten heeft het NOC/NSF advies gegeven over het houden van Algemene ledenvergaderingen in coronacrisis en hoe hiermee op de beste wijze kan worden omgegaan. Zij geeft aan dat op basis van de Coronaspoedwet uitstel tot vier maanden na de datum waarop volgens de statuten de ledenvergadering moet plaats vinden mogelijk is. Andere mogelijkheden zijn digitale vormen via het internet (online verbindingen via Teams of Zoom). Wij denken dat voor de leden die wij jaarlijks ontmoeten op onze ledenvergadering dit niet de meest optimale oplossing is.

    Wij zijn van mening dat uitstel dus de enige optie is.