• Algemene Ledenvergadering

    Maandag 28 oktober vindt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats, aanvang 20 uur.

    Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Helaas was de datum voor inzage van de financiele stukken niet ingevuld, deze liggen vanaf heden ter inzage bij onze penningmeester.