• Maandag 25 oktober is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering, aanvang 20 uur.

    Wij nodigen al onze leden van harte uit om deze vergadering bij te wonen.